நாம் நாமாக

This entry is part of 64 in the series 20050113_Issue

றஞ்சினி


தயவுசெய்து நாம் காதல் செய்வோம்

என் உதடுகள் இரண்டும்

உன் உதடுகளை முத்தமிடட்டும்

அடிவானம் கரைந்து மறையும் வரை

நாம் திருப்தியுறாதவர்களாக

எமக்காக இந்த உலகம் விரியட்டும்

நீ

என்னிடத்தில் இரூக்கும்போது ஆணாக இராதே

என்னை நீயாக மாற்ற முயலாதே

நான் நானாகவும் நீ நீயாகவும் இரூப்போம் .

எமக்கு இப்போ பலம்பற்றிய பிரச்சனை வேண்டாம்

நான் பெண்

ஆணின் பார்வையில்

வெற்றிடங்களும் ஒட்டைகளும் நிறைந்தவள்

நீ

உன் ஆண் புத்திஜீவிதத்தால்

என்னை நிரப்பி ஒட்டி சீர்செய்ய நினைக்காதே

பின் எமது உதடுகள் ஒட்டாதது

எமது காதல் இன்பம் பெறாது

தயவு செய்து காதல் செய்வோம்

நாம் நாமாக இரூந்து

shanranjini@yahoo.com

Series Navigation