என் நிழல்

This entry is part of 46 in the series 20041014_Issue

புதியமாதவி


என் நிழல்
என் சாயலில்லாத என் நிழல்.
என் நிழல்
எனக்குச் சொந்தமில்லாத என் நிழல்.

கிழக்கே விழவா
மேற்கே விழவா
காலடியில் விழவா
கதவோரம் விழவா
என்னைக் கேட்க்காமலேயே
என் நிழல்
உன் ஒளிமேடையில்
தன்னை இழந்து
என்னிலிருந்து விலகி
எங்கெல்லாமோ விழுகிறது.

என் நிழலின்
உயரத்தைக்கூட
உன் உதயம்தான்
நிர்ணயிக்கிறது

உன்னிலிருந்து
விலகி ஓடும்
ஒவ்வொரு கணமும்
நிஜங்களைத் துரத்தும்
நிழலின் ஓட்டமாய்
என் நடைப்பயணம்.
—-
puthiyamaadhavi@hotmail.com

Series Navigation