இழப்பு

This entry is part of 46 in the series 20040701_Issue

ஸ்ரீமங்கை


எட்டுவயது மகன் கண்கசக்கியபடி சொன்னான்,
‘எதிர்வீட்டு பாட்டி இறந்ததாக
அழுதவர்களில் ஒருவர் கூட
என் பட்டாம்பூச்சியை பல்லி தின்றதற்கு
அழக்காணோம் ‘

நானும் அழுதேன்
எனது எட்டுவயது நான்
இறந்ததை நினைத்து…

(kasturisudhakar@yahoo.com)

Series Navigation