வேண்டுதல்!!

This entry is part of 46 in the series 20040701_Issue

ஈழநாதன்


காலை வெய்யில்
கண்கூசும் ஒளிபட,
ஆல மரத்தடியில்
அமர்ந்திருக்கும் பிள்ளையார்!

வாசலுக்கு வடக்கே
வளர்ந்திருக்கும் பூவரசு
நிழல் தந்த மறைவில்
நிற்கும் ஓர் சிறுவன்.

அடிமரத்துடன் ஒட்டிய
அரைவயிறு ஒட்டியபடி
பசிமயக்க நிலையில்
பஞ்சத்துச் சிறுவன்!

அவ்வழியில் போகின்ற
அடியவர், வழிப்போக்கர்,
ஆனைமுகத்தானின்
அருளாசி வேண்டியோர்!

ஆலமரத்தானுக்கு
அரோகரா சொல்வார்.
ஆலகண்டன் மைந்தனுக்கு
சரணம் சொல்வார்!

பால் கொஞ்சம் எடுத்து
பவிசாய் ஊற்றுவர்.
பழம் கொஞ்சம் வைத்து
பயத்துடன் வேண்டுவர்!

மோதகம், கொழுக்கட்டை,
முத்திய மா, பலா
படைத்ததில் கொஞ்சம்
பார்வையாளருக்கும்..!

பசியில் கண் மூடி
பாதி மயங்கிய
பரதேசிப்
பயலுக்கொன்று!

கிளையொன்றில் அமர்ந்து
கண்களைச் சரித்து
கால்களால் கொத்த
காகத்துக்கொன்று!

போட்ட வடைவாங்கி
உண்டும் தீராமல்
கையேந்தும் பயலை
காணாமற் போயினர்!

பாதிக்கண் மூட
மீதிக்கண் ஒழுக
பாலகன் வேண்டினான்!
‘பரமபிதாவே!

அடுத்த பிறவியாவது
ஆலமரத்தடியில்..
வயிராறத் தின்கின்ற
காகமாய்ப் பிறக்கவை ‘!!

—-
eelanathan@hotmail.com

Series Navigation