கோபம்

This entry is part of 47 in the series 20040624_Issue

நெப்போலியன்


யாராகிலும்
யார்மீதேனும்
யாருடைய
கோபத்தையோ
கொட்டிக் கொண்டுதானிருக்கிறார்கள்….
இந்த மழையைப்போல!

இதில்
எனக்கான
உன் கோபமும்
உனக்கான
என் கோபமும்
யாருக்கான
யாருடைய கோபம்….
உச்சி வெயிலைப்போல!

யாரும்
யாரிடத்திலேனும்
யாருக்காகவோ
யாராயிருந்தோ
குமுறிக் கொண்டுதானிருக்கிறார்கள்….
உறக்கத்திலும் குறட்டையைப்போல!

யாரின்
கோபமும்
யாருக்கும்
சொந்தமின்றி
அல்பாயுசு ஆவிகளாய்
அலைகின்றன….
தருணம் பார்த்து
நம்
தலைகளில் அமர!
—-
kavingarnepolian@yahoo.com.sg

Series Navigation