நாற்சந்தியில் நாடகம்

This entry is part of 61 in the series 20040318_Issue

சத்தி சக்திதாசன்


நான்குதெருக்கள்
நயமாய் சந்திப்பது இந்த
நாற்சந்தியெனும்
நாடகமேடையே

மூலையிலே ஓர் நெடிய
முழுத் தந்திக் கம்பம்
முழுதாய் படிந்த ரத்தக்கறை
முடிந்த ஓருயிரின்
முகவரி மாற்றியதே

காரில் ஏறியவர்
கடுகதியாய் பறக்கையிலே
காலால் ஏகியவர்
காலம் முடிந்திடவே வாழ்க்கைக்
கணக்கைக்
கார் கணக்காய் கம்பத்துடன்
கறையாக்கியதே !

இது ஓர் நாடகமே !

சந்தியின் மூலையிலே
சருகாய்ப் போன
சரமொன்று
சனமற்ற சாயந்தரத்தினிலே
சண்டாளன் கைபட்டு
சரிந்தவொரு
சாந்தாவின் கதை
சம்பவித்த நிலைகூறும்

இது ஓர் நாடகமே !

***
sathnel.sakthithasan@bt.com

Series Navigation