இரண்டு கவிதைகள்

This entry is part of 48 in the series 20040311_Issue

கவிநயா


அன்புதான் காரணம்…

அரிதான செடி இதென்று
அருகினில் சென்றேன்
தொடும் முன்னே துவண்டது
அந்த தொட்டாற் சுருங்கி

அழகான மலர் இதென்று
அதிசயித்தேன்
ஸ்பரிசிக்கையில் குத்தியது
ரோஜாவின் முள்

பஞ்சு போல் மென்மையென்று
பக்கத்தில் போனேன்
பாய்ந் தென்னைக் கடித்தது
சின்ன வெள்ளை நாய்க்குட்டி

அன்பென்னும் ஈர்ப்பால்தான்
உன்னிடம் வந்தேன்
நீயேனும் புரிந்து கொள்
விலக்கி விடாதே

—-
பயணம்

செல்லும் தூரம் நினைத்தால் இனிமை
பார்க்கப் பார்க்க எல்லாம் புதுமை
மலையும் மடுவும் இயற்கைத் தன்மை
இடர்கள் மீறித் தொடர்தல் திறமை
நண்பர் குடும்பம் சேரப் பெருமை
திரும்பிப் பார்த்தேன் தொலைவில் இளமை


meenavr@hotmail.com

Series Navigation