தாகம்

This entry is part of 48 in the series 20040311_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


சொம்புக்குள் கடல் சுருங்குமா ?
கணத்துக்குள் யுகங்கள் அடங்குமா ?
பிறவியின் போக்கு பிடிபடக்கூடுமா ?
அலையும் ஆவி அமைதியைத் தேடுமா ?
வாழ்வின் மெய்ப்பொருள் கண்டவருண்டா ?
அது மணக்கின்ற மல்லிகை செண்டா ?
செங்கன்னல் சாற்றின் கல்கண்டா ?
சேற்றில் சிக்கிய தாமரை தண்டா ?
பூங்கூட்ட தேனறிந்த சிறு வண்டா ?
பக்கவாட்டில் நழுவுகின்ற நண்டா ?
தர்க்கமும் தத்துவமும் இனி வேண்டா-
தாகம் தீரும் தருணம் தானே வந்திடாதோ ?
—-
pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation