வீடு

This entry is part of 48 in the series 20040311_Issue

நா.கண்ணன்


பனியில் சிறுத்து
இலைகள் உதிர்த்து
மலையில் நிமிர்ந்து
வானை முட்டிய மரத்தின்
நுனியில் நின்றது
அந்த
ஒற்றைக்கூடு.
ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்த
வீடு!
வாழ்வு சுருங்கி
சுயம் அடங்குதலும்
சுழற்சியே.
மீண்டும் ஒரு வசந்தம்
வரும்.
வலசை போன பறவை
வரும்.
ஒற்றைக் கூட்டின்
தனிமையை முறிக்க
முட்டை ஒன்று
இரண்டு உயிர்த்தெழும்.
ஒற்றைக்கூடு
அப்போது
மீண்டுமொரு
வீடு ஆகும்.
—-
====
Kannan ‘s musings (almost updated daily)….

(TSCII 1.7)
(in Unicode)
(in Unicode) – Pasura Madal

Series Navigation

நா.கண்ணன்