அவன்

This entry is part of 51 in the series 20040219_Issue

பாஷா


உங்கள் வட்டத்தில்
அவன் இல்லை
உங்கள் காதுகளில் ஒலிக்கும் குரலிலும்
அவன் இல்லை!

சித்தாந்தங்களால் அவனை
செதுக்கிகொண்டிருந்தும்
சிறுபிள்ளையாய்
தேவதை கால்பிடித்து
தேம்பியழுவானவன்!

சந்தர்ப்பவாத நட்பை சகித்துகொண்டு
சாயந்தர தனிமையில்
சில கவிதைகள் சொல்லிதிரிந்தானன்றி
சீ..என்று
தள்ளிபோனவனில்லை!

காற்றில் குப்பைகளாய்
வரும் வார்த்தைகள் வடிகட்டி
உங்கள் உள்ளம் தேடினானன்றி
ஜீவனற்ற செத்துவிழும்
வார்த்தைகளென சொல்லிப்போனவனில்லை!

ஆளில்லா தீவில்
இருள் வெளியில்
கழிவு பொருள்களாய்
அலைகடல் ஒதுங்கிய
உங்கள் அன்பை
சேகரித்துகொண்டிருக்கிறான்
அவன்….
—-
sikkandarbasha@hotmail.com

Series Navigation