எதிர்பார்ப்பு

This entry is part of 49 in the series 20040212_Issue

பா.தேவேந்திர பூபதி


நேற்றிலிருந்து

இன்று வரும்

நாளை வரும்

என்றிருந்த நாட்கள்

இன்றுவரை

வரவேயில்லை

தெரு முனையில்

மணியடித்து சிறியதும் பெரியதுமாய்

யார் யாரிடமோ கையெழுத்து வாங்கி

எதை எதையோ

எண்ணிக் கொடுக்கின்ற

நாளை வரும் என்றிருந்த நாட்கள்

இன்று வரை வரவேயில்லை

யாரையோ நிறுத்தி

ஏதேதோ விசாரித்து

கை நீட்டிக் காண்பிப்பது

என்னைப் பார்த்தோ..!

அருகில் வருகிறார்

மனதில்

ஆசைகளின் பிரவாகம்

இன்றைக்காவது எனக்கு வரும்

இன்ன இவர்

என்னைத் தாண்டிச்

சென்று கொண்டே.. ..

நேற்றிருந்து

இன்று வரும்

நாளை வரும் என்றிருந்த

நாட்கள்

வருவதேயில்லை போலும்

{“பெயற்சொல் “ தொகுப்பிலிருந்து)

Series Navigation