கவிதை

This entry is part of 49 in the series 20040212_Issue

பாஷா


உதிரத்தில் ஊறி
உணர்வுகளில் கலந்து – என்
உயிர் இஇயக்கும்
உன்னைத் தேடி
உன் இஇடம்
வரத்தான் நினைக்கிறேன்

உன்னை கண்ணுற்றபின்னால்
வெற்றுடல் சுமக்கும்
வெறும் சடலமாக
என்னை மாற்றிவிடுவாய்

திரும்ப திரும்ப
தலை திருப்பி
தாயை பார்க்கும்
பள்ளிக்குழந்தையாய் உன்
பாசம் பருக
இஇருகை உயர்த்தி
உன்னிடம் வரும்
என் அன்பை தடுத்துவைக்க
என்னை விட்டுவிடு
உன் உணர்வுகளோடு வசிக்கும்
ஒற்றை சந்தோஷமே
என்னை என்
இறுதிவரை இஇட்டுசெல்ல போதுமானது
———————————————-

sikkandarbasha@hotmail.com

Series Navigation