மீண்டும்

This entry is part of 33 in the series 20040205_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


எழுப்பி விட்டது ஏதோ ஒரு சிறு பொறி
பழைய ஞாபகங்கள் பல எண்ணங்கள்
ஆழத்தில் உறங்கும் சேமிப்புகள்
ஒழித்துப் போட்ட பரண்மேல் பெட்டியாய்
விளக்கைத் துடைத்து வெளிப்பட்ட பூதமாய்
கிளறிய சம்பவம் இனிமையான அனுபவம்
விளைந்ததோ மீண்டும் நேற்றில் வாசம்
களிப்பாக்கும் கூடை நிறை பூவாசம்.
—————————————————
pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation