நானும் நானும்

This entry is part of 45 in the series 20040122_Issue

நெப்போலியன்,சிங்கப்பூர்


நிலாக்
கனவுகளைத்
துரத்தியபடி
முடிவில்லா
பரவெளியில்
என் பயணம்…

வலைகளை
அவிழ்க்கச் சொல்லி
படபடக்கும்
மனக் கெளதாரி…

விட்டு விடு
இனி
ஒரு போதும்
நீ
உனக்கில்லை…

கிளை
பிரிந்த
இலை எழுதும்
கவிதை
உனக்கென
கர்வம்
முளைக்காதே…

நீண்ட
மென்கழுத்து
மடக்கி
நீருக்குள்
இரையாடி
முண்டமாட்டும்
முக்குளிப்பானானது
உன் தேடல்…

கை
சுட்ட பின்பும்
உதறப்படாத
சிகரெட்டாய்
நீ…

கடைசி
இழுப்புக்காய்
காத்திருக்கும்
புகை…

நிசிகளில்
குரைக்கும்
நாய்களில்
நானும் உண்டு…

எடுத்துவை
பத்திரமாய்
உன்
பேனாவை
நீ
கவிதைக்காரன்!

_______________

Series Navigation