கடலில்

This entry is part of 53 in the series 20031127_Issue

விக்ரமாதித்யன்


( ‘கவிதைக்கணம் ‘ இரண்டில் படித்த கவிதை)

அநேகம்
தீவுகள்
ஒரு தீவில்
ஒரு ராக்ஷஸன் தன் இனிய ராக்ஷஸியோடு
ஒரு தீவில்
கடவுள்கள் தங்கள்தங்கள் தேவியருடன்
ஒரு தீவில்
சாத்தான் யாரைத் தன்பக்கம் இழுக்க எனும் சிந்தையில்
ஒரு தீவில்
மழலைகள் தம் தாயின் ஸ்தனம் பற்றி
ஒரு தீவில்
ஒரு மகாகவி கழுத்துவரை குடித்தபடி
ஒரு தீவில்
மனுஷிகள் கணவர்களுக்கான காத்திருப்பில்
ஒரு தீவில்
ஆண்கள் நகர் நோக்கிய பயண எதிர்பார்ப்போடு
தீவுகளால்
நிரம்பியிருக்கிறது ஒரு மகாசமுத்ரம்

****************************

Series Navigation