தயிர் சாதம்

This entry is part of 59 in the series 20031106_Issue

வேதா மஹாலக்ஷ்மி


வெள்ளையாய் பருக்கைகள்
உன் விருப்பமாய் புன்னகைக்க
அங்கங்கே மிளகாய் விதை, ஆயிரம் கண் போல
குட்டி குட்டியாய் கறுப்பு நட்சத்திரம், குதிருக்குள் புதைந்திருக்க
இரண்டறக் கலந்த போதும்,
இறுதியாய் வெண்ணை மட்டும் உதிரியாய் உறவு செய்ய,
பட்டுக்குக் கரை போல, உன் நெற்றிக்குப் பொட்டு போல,
சிவப்பு சீதனமாய் மிளகாய் தோல் மினுமினுக்க…

சுவர்க்கமே கண்டேன்! உன் முகமாய் தயிர் சாதம்!!


Series Navigation