சந்திப்பு

This entry is part of 39 in the series 20031016_Issue

தமிழ்மணவாளன்


உன்னிடம் உரையாடுவதை விட எனக்கு
சுகமான தருணமேதும் வாய்ப்பதில்லை.
உன் சந்திப்பு நல்கும் மகிழ்ச்சியை
வேறெதன் வாயிலாகவும் பெறமுடியாதென்னால்.
மெல்லிய தூறல் கூடிய ஓர் அந்தியில்
நீ வந்து திரும்பியபோது
பெருமழை அடிக்கத்தொடங்கியதென்னுள்
உனது காலடி ஓசை
கவனத்தில் வரும் போதே
சந்தோஷமும் அச்சமும் மாறி மாறி
கதவுகளை மூடியும் திறந்தும்
அலைக்கழிக்கிறது.
ஆயினும்
அச்சத்தினூடாகவே எழும் சந்தோஷம்
மயக்கதிரவத்துள்
கரைக்கிறதெதையும்.

tamilmanavalan@yahoo.co.in

Series Navigation