மீட்சி

This entry is part of 39 in the series 20031016_Issue

பா. சத்தியமோகன்.


சிறிது நிதானிக்க முடிந்தால்
இந்த நடு வயதில் முழு பலமும் திரட்டிவிடலாம்
சிறிது நல் சுவாசம் தருவீராயின் வரவு செலவுகளில் மீண்டு
நம்பிக்கை முளைகள் விடலாம்.
சுமப்பதற்கு ஒரு கனவு
வலிப்பதற்கு கால்கள்
விரிகிறது பாலை உறவு
சிறு நீர் கழிக்கும் போதும்
துரத்துகிறது
மெய்மையற்ற சமூகம்
ஒரு பாட்டுப்பாடு
முடிந்தால் நாய்க்குட்டியுடன்.

Series Navigation