ஆடு புலி ஆட்டம்

This entry is part of 36 in the series 20030815_Issue

ஆதர்ஷ் ராவ்


என் மனம் உனக்கு துல்லியமாய்ப்புரியும்
உன் எண்ணங்களும் எனக்கு அவ்வாறே

புரிந்ததை நான் சொல்ல மாட்டேன்
நீயும் வெளிப்படையாய்க் கூறியதில்லை

எனக்கு வேண்டிய ஆறுதலை நீயும்
உனக்கு வேண்டியதை நானும் தரமறுக்கிறோம்

ஆத்மார்த்தமான காதல் என்ற பெயரில்
நீயும் நானும் திருமணத்தில் இறங்கினோம்

கற்பனையால் ஆயுதங்கள் கொண்டு
ஒருவரை ஒருவர் காயபடுத்துகிறோம்

எங்கு அடித்தால் வலிக்கும் என்று
உனக்கும் எனக்கும் தெளிவாய்த் தெரியும்

என்னிடம் உன் எதிர்பார்ப்பும் உன்னிடம்
என்னுடையவையும் நிறைவேறவேயில்லை

உன்னைப்பற்றிய என் பிம்பத்திற்கும்
என்னைப்பற்றிய உன் பிம்பத்திற்கும்

திருமணம் நடந்திருந்தால் ஒருவேளை
நன்றாய் இருந்திருக்குமோ என்னவோ ?

aadharsh02@iimk.ac.in

Series Navigation