அழகு

This entry is part of 57 in the series 20030717_Issue

அனந்த்


காட்சி 1.

… மண்மகளின் சிரிப்பொலியும் வான்மகளின் பேரொலியும்
… வண்ணமுறக் கலந்தொலிக்கும் வனமதனில் மண்டிநின்று
… கண்நிறைக்கும் குளிர்தருவும் கவின்மலரும் காண்பவரை
… விண்ணுலகை வெறுத்திடவே வைத்ததெனில் வியப்பில்லை

காட்சி 2.

… அத்தகைய கானகத்தில் அழகுமகன் கதைத்தலைவன்
… நித்திலத்தின் ஒளியென்ன நீர்கொண்ட மடுவொன்றில்
… சித்திரத்தில் வரைந்ததெனத் தெரியும்தன் உருவத்தை
… நித்தியமும் தான்பார்த்து நெகிழ்ந்திங்ஙன் கூறிடுவான்:

… ‘புவியுதித்த நாள்முதலாய்ப் புகல்வதற்கு இன்றுவரை
… எவரேதான் பிறந்துள்ளார் எனக்குநிகர் எழிலோடு ?
… செவிகுளிரப் புகழ்கின்றார் சேர்ந்தென்னைக் காண்பவர்கள்
… அவையெல்லாம் உண்மையென யானறிவேன் ஏனென்றால்:

… சீரான முகமதனில் சிரிக்குமிரு கண்களுக்கு
… நேராவேன் நானென்று நிமிர்ந்துநிற்கும் நாசி;எனைப்
… பாரென்று பறைசாற்றும் பல்வரிசை; பாங்காக
… ஓரத்தில் நின்றழகை ஓங்கவைக்கும் செவியிணைகள்;

… தேக்கினிலே செய்ததெனத் திகழுமென்றன் தேகம்;எழில்
… தேக்கிநிற்கும் கைகால்கள்; திரண்டுருண்ட தோள்கள்இவை
… தூக்கியெனைப் பேரழகுச் சொக்கனென வைத்ததைநான்
… நோக்கிடவே விரைந்திடுவேன் நாளுமிந்த மடுவிதற்கு ‘

காட்சி 3.

… யாரும் அறியா வகையினிலே அழகன்அவனும் தினந்தோறும்
… நீரில் தெரியும் உருவழகில் நெஞ்சம் மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்திருப்பான்
… நேரில் எவரும் நெருங்கவிடான் நேர்ந்த தொருநாள் அவ்விபத்து
… வேரை இழந்த மரம்போல விழுந்தான் மடுவில் உயிரிழந்தான்

காட்சி 4.

… வானில் திரியும் புள்ளினமும் மதியும் விண்மீன் கணங்களொடு
… கானைக் காக்கும் தேவதையும் கலங்கி அழுதாள் அவனிழப்பில்
… ஏனிக் கொடுமை எனப்புலம்பி ஏகி விரைந்தாள் மடுவருகே
… மோனம் கலைத்து மடுப்பெண்ணின் முழங்கும் அழுகை செவியுற்றாள்:

… தேனின் இனிய மடுத்தண்ணீர் துவர்க்கும் உப்பாய் மாறத்தன்
… மேனி குலுங்க வேதனையால் விம்மல் நோக்கி அவள்கேட்டாள்:
… ‘நானிவ் வண்ணம் அழுவதுபோல் நங்காய்! நீயேன் அழுகின்றாய் ?
… போன அழகன் பொன்னழகைப் பருக வியலா தெனநினைத்தோ ? ‘

… ‘அம்மா என்ன புகன்றீர்நீர் ? அழகா ? அவனா ? அறியேன்நான்!
… சும்மாக் குனிந்து எனைநோக்கும் சோம்பல் இளைஞன் அவனன்றோ ?
… இம்மா நிலத்தில் என்னழகை இதுநாள் வரையில் கண்டுவந்தேன்
… அம்மா னிடனின் கண்ணில்நான்; ஐயோ! இனிமேல் என்செய்வேன் ? ‘


நார்ஸிசஸ் என்னும் கிரேக்க அழகனின் கதையை Paulo Coelho-வின் The Alchemist என்னும் நூலின்
முன்னுரையில் கண்டதுபோல் மாற்றியமைத்தது. மூலக்கதை காண:
http://homepage.mac.com/cparada/GML/Narcissus.html

***

ananth@mcmaster.ca

Series Navigation