ஆதங்கம்!

This entry is part of 57 in the series 20030717_Issue

ஜோதிர்லதா கிரிஜா


ஆ! தங்கம் விலை குறைந்த தென்று
ஆனந்தம் சிலருக்கு – ஆனால்,
ஆதங்கம் சோறு விலை குறையலையே என்று
அன்றாடங்காய்ச்சிகள் எங்களுக்கு.

செல்லுலர் தொலைபேசி இனிச்
செல்லாத சிற்றூரே இருந்திடாதாம்!
நெல்லுவிலை குறையாதிருக்கும் வரை
‘செல்லு ‘ பற்றி எமக்கென்ன குறை ?
………

jothigirija@vsnl.net

Series Navigation