நீயும் மகனும்

This entry is part of 31 in the series 20030525_Issue

புஸ்பா கிறிஸ்ரி


திருட்டு தம்மடித்து

திட்டம் போட்டு,

பள்ளிக்கும் மட்டம் போட்டு

அப்பாவை, அம்மாவை

அப்பாவிகளாக்கியது

அன்று நீமட்டுமா ?

உன் மகனும் தான்

இன்று போல் உன்

மன்றத்து மனத்தில்

நினைவலைகளில்

நீ செய்த மாயாஜாலங்கள்.

மொட்டை மாடியில்

முகம் மறைத்து

பட்டத்து ராஜாவாக

பாசாங்கு செய்து

பத்திக் கொள்கிறான்

உன் மகன் சிகரட்டு.

பாசமாய், அணைத்து,

பண்பாய் புத்தி சொல்ல

முடியுமா உன்னால் ?

உன் மனச்சாட்சி

கொல்கிறதா ?

முற்பகல் செய்யின்

பிற்பகல் விளையும்..

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation