நரகம்

This entry is part of 27 in the series 20030413_Issue

சித்தார்த் வெங்கட்


‘We are not targeting civilians ‘
– Donald Rumsfeld, 23/03/2003.

பூம்….

இதோ இன்னொன்று.
மிக அருகில்.
மிக மிக அருகில்.
சதை கருகும் வாசம் தலையை கனக்கவைக்கிறது.
மனதையும்.

இது நரகம்.

உண்மை. நாங்கள் குறிபார்க்கப் படவில்லை.
விழும் குண்டுகள் எங்களுக்கானவை அல்ல.
ஆனாலும் இது நரகம்.

நரகத்தில் மரணம் இல்லை.
அங்கு வாழ்வும் இல்லை.
நரகத்தில் இழப்பே மிஞ்சும்.
அல்லது இழப்பின் அச்சம்.

நாகரீகம் வளர்த்தவர்கள் நாங்கள்.
இன்று காட்டு மிராண்டிகளாய் சித்தரிக்கப்படுகிறோம்.

இருப்பவனுக்கு பதவி வேண்டும்.
வருபவனுக்கு பணம் வேண்டும்.
இடையில் உருளும் பகடைகள் நாங்கள்.

உண்மை. நாங்கள் குறிபார்க்கப் படவில்லை.
விழும் குண்டுகள் எங்களுக்கானவை அல்ல.
எங்கள் மேல் விழுந்தால் தான் என்ன ?

இரண்டு வரி மன்னிப்பும்,
ஒரு நிமிட மெளன அஞ்சலியும் (நேரம் இருந்தால்)
செலுத்தினால் போகிறது.

வாழ்க மானுடம்.

siddhu_venkat@yahoo.com

Series Navigation