வாழ்க்கை

This entry is part of 33 in the series 20030317_Issue

புஷபா கிறிஸ்ரி


எத்தனை நாட்கள் ?

அழுத நாட்கள், சிரித்த நாட்கள்

சிந்தித்த நாட்கள்,

நிந்திக்கப் பட்ட நாட்கள்

ஆதரிக்கப் பட்ட நாட்கள்

விவாதிக்கப் பட்ட நாட்கள்

பாசம் காட்டிய நாட்கள்

பரிகசிக்கப் பட்ட நாட்கள்

அனைத்து நாட்களும்

இன்று ஒரே நாளில்

முடிவடையப் போகின்றதா ?

வாழ்க்கையின் முற்றுப் புள்ளி

வரப்போகும் இந்த நாளில்

இனி என்ன மீதமிருக்கிறது ?

இறப்புத் தானே!

இன்பமாய் அதையும்

வரவேற்றுவிடு

புஷபா கிறிஸ்ரி

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation