நீ வருவாய் என…..

This entry is part of 37 in the series 20030309_Issue

மலர்வனம்


விடியற்காலை பொழுது
இளந்தென்றல் காற்று
சாளரத்தின் ஓரமாய்
உனக்காக காத்திருக்கிறது……….

உன் வீட்டு கொடியில்
பூத்த மல்லிகைப் பூ
உன் கூந்தலுக்காய்
காத்திருக்கிறது………..

அழகிய புல்வெளிகள்
உன் மலர் பாதங்களுக்காய்
காத்திருக்கிறது…………..

கிழக்கே உதிக்கும் சூரியன்
நீ வரும் திசை நோக்கி
காத்திருக்கிறது…………

நானும் அப்படி தான்
உன் விழிப் பார்வை
என் மீது படும் என்ற ஏக்கத்தில்
காத்திருக்கின்றேன்…….

என் வாழ்க்கையின் முடிவு
உன் ஒற்றை சொல்லுக்காய்
காத்திருக்கிறது……………

malar_vanam@sify.com

Series Navigation