பெண்

This entry is part of 37 in the series 20030309_Issue

பிரியா ஆர்.சி.


நீ தீ
தீபம் ஏற்றவும், தீப்பந்தம் கொளுத்தவும்
உன்னால் முடியும்

நீ நீர்
உயிர் கொடுக்கவும், உயிரெடுக்கவும்
உன்னால் முடியும்

நீ காற்று
தாலாட்டும் தென்றலாக, தவிக்கவிடும் சூறாவளியாக
உன்னால் முடியும்

நீ நிலம்
பூஞ்சோலையாக்கவும் பாலைவனமாக்கவும்
உன்னால் முடியும்

நீ வான்
எரிக்கும் சூரியனாக, எழில் தரும் சந்திரனாக
உன்னால் முடியும்

நீ சக்தி
ஆக்கவும் அழிக்கவும்
உன்னால் முடியும் !!!

rcpriya@yahoo.com

Series Navigation