தூக்கம்

This entry is part of 37 in the series 20030202_Issue

பிரியா ஆர்.சி.


மூடின கண்களை முதலீடாக்கி
உறக்கத்தை உழைப்பாக்கி
அமைதியைத் தேடும் ஆராய்ச்சி

வாழ்வில் மூன்றில் ஒருபங்கு
அனைவரும் செய்யத்தவறாத
ஓய்வைத் தேடும் ஓட்டம்

ஆசைகளை நிறைவேற்றி
உள்ளுணர்வை வெளிக்கொணர்ந்து
உண்மைகளை பிரதிபலிக்கும்
கனவுக் கண்ணாடிகள்

சாதி மத சச்சரவின்றி
இன மொழி பேதமின்றி
சமரசம் உலாவும் உன்னத தேசம்

நாள் தெரியாத அரங்கேற்றத்திற்கு
தினந்தோறும் தவறாமல் ஒத்திகை!

rcpriya@yahoo.com

Series Navigation