காதல்..

This entry is part of 29 in the series 20030119_Issue

டி. மோஹனா


இன்று காதல்
கடை வீதியில்
விற்கப்படும்
மலிவு விலை மது!

வேலை இல்லாதவனின்
முழு நேரப் பணியாய்
ஒய்வுக்காய் ஓதுங்குபவனின்
கூடாரமாக
மாறி போனது
இன்றையக் காதல்.

இனக் கவர்ச்சியின்
ஈர்ப்புக்கு நவீனப் பெயர்
தெய்வீீகக் காதல்

ஒரு காதலின்
முடிவு இன்று மற்றொரு
காதலின் ஆரம்பத்தில்..

காதல் தேவதையின்
மார்பில் சுடிய பூக்கள்
கறுகி விட்டன,
இன்றையக் காதலில்
வீசும் மாமிச வாடை
தாளாமல்.

உன்மை காதலும்
காணிக்கையாக்கப் படுகின்றன
அப்பாவின் மிரட்டலுக்கும்
அம்மாவின் கண்ணிருக்கும்.

முதுகெலும்பில்லாதவனின்
காதல் தோல்விக்கு
முதற்க் காரனி
சாதியும், மதமும்

காதல் இன்று
கோழைகளின்
கைக்குழந்தையாய்
கண்ணிர் வடிக்கிறது.

நம்பிக்கையின் நாற்று
காதல் – இன்றைய
இளைநர்களின்
நம்பிக்கையின்மையால்
நலிந்து விட்டது.

காவியக் காதல்..
தப்பாய் புரிந்ததாலோ
கானக் கிடைக்கின்றன
காவியத்தில் மட்டுமே!

இளைநனே,
பூக்களை அதன்
தேனுக்காக நேசிக்கும்
வண்டாய் இல்லாமல்,
மண்னை நேசிக்கும்
மழையாய்
காதலை காதலுக்காய்
காதலி..

***
T_Mohana_Lakshmi@eFunds.Com

Series Navigation