மழை

This entry is part of 29 in the series 20030119_Issue

பிரியா ஆர்.சி.


வேளைக்கு ஒரு நிறமாய்
உடுத்த ஆடைகொடுத்தும்
பகலிலும் இரவிலும் பளிச்சென
வட்ட பொட்டிட்டும்
வானவில் வளையலும் நட்சத்திர
மாலையும் நகையாய் அளித்தும்
அண்டம் அனைத்தையும் அவள்
காலடியில் கொணர்ந்தும்
இட்ட பணிசெய்ய லட்சம் லட்சமாய்
மேகப்படை ஏவியும்
கண்ணைக் கசக்கும் வான மகளுக்கு
என்ன வரதட்சணைக் கொடுமையா ?

rcpriya@yahoo.com

Series Navigation