இரண்டு கவிதைகள்

This entry is part of 29 in the series 20030112_Issue

– ஜடாயு


நீ
இன்று
வருவாய்
என்ற எதிர்பார்ப்பில்
ஏறி இறங்கும் இந்த ஏணிப் படிகள்
உனக்காக மலர்ந்த
ஒற்றை
ரோஜாப்
பூ

*********************

உன்னை விட்டுப் பிரிந்திருந்தால்
ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாகிறது எனக்கு
நீ உடன் இருந்தாலோ
ஒரு யுகமும்
கணப்போதில் காணாமல் போய்விடுகிறது

இப்பொழுது புரிகிறது
என்னை விட்டு ன் விலகிச் செல்கிறாய் என்று
நிலவே
நெடுநாள் வாழ நீ
நிச்சயித்து விட்டாய்
உன் உயிரல்லவோ நான் ?

(c) ஜடாயு (jataayu@hotmail.com)

Series Navigation