வேர் மனது

This entry is part of 30 in the series 20021230_Issue

வசிகர் நாகராஜன்


வண்ண வண்ண சரிகையிட்டு
பளபளக்கும் அலங்காரத் தோற்றம்

மழழை மொட்டுகள் வண்ண மலர்கள்
நீர்வீழ்ச்சி ஆறுகள் மலைகள் தோட்டங்கள்

வழுவழுப்பான காகிதத்தில்
மனம் மயக்கும் ஓர் கவிதை

பண்டிகை பிறந்த நாள் புதுவருடம் என
வந்திடும் வாழ்த்துக்கள் எதுவும் விட

காத்திருக்கும் ஈர விழிகள்,
கிராமத்து வாசம் சுமந்து வரும்
நடுங்கும் கையெழுத்தில்
‘ராசா, நீ நல்லா இருக்கியா ? ‘

vasikar@சுahoo.com
VNagarajan@us.imshealth.com

Series Navigation