அநேகமாக

This entry is part of 23 in the series 20021221_Issue

கார்ல் சான்ட்பர்க் (1878 – 1967) தமிழில் வைஷாலி


அநேகமாக அவன் என்னை நம்பலாம், நம்பாமலும் இருக்கலாம்.
அநேகமாக நான் அவனை மணக்கலாம், மணக்காமலும் இருக்கலாம்.

அநேகமாக காட்டுவெளியில் பூங்காற்று வீசலாம்.
கடல் மீது பூங்காற்று, அநேகமாக.

யாரேனும், எங்கேனும், அநேகமாக சொல்லலாம்.
நான் என் தலையை அவன் தோள்களில் சாய்த்து கொள்வேன்.
மற்றும் அவன் என்னை கேட்கும் போது நான் சரி என்று சொல்வேன்,
அநேகமாக.

Series Navigation