பரிசு

This entry is part of 23 in the series 20021221_Issue

ஆ. மணவழகன்


புதிதாய்,
புதுமையாய்,
அவள்
புன்னகைக்கு ஒன்று…

கருத்தாய்,
காதலாய்,
அவள்
கவிதைக்கு ஒன்று…

கன்னத்து மென்மையில்
பொசுப் பொசுப்பாய் – அவள்
பூனை முடிக்கு ஒன்று…

கால் தடுக்கி விழுத்தேனோ ? – அவள்
கண்ணின்
கருவிழிக்கு ஒன்று…

காத்திருந்து,
கரைந்தேனோ! – அவள்
கன்னக் கதுப்பிற்கு ஒன்று…

உள்ளுக்குள்,
வியர்த்தேனோ! – அவள்
விவேகத்திற்கு ஒன்று..

உறங்காமல்
தவித்தேனோ – அவள்
பெண்மைக்கு ஒன்று..

உரசிப் பார்க்க
நினைத்தேனோ! -அவள்
உதட்டுச் சுளிப்பிற்கு ஒன்று…

எனக்கு மட்டும்
இருக்கும் இடம் சொன்ன
அவள் மச்சத்திற்கு ஒன்று…

முகம் இருந்தும்
முகவரியை இழந்தேனோ ?
அவள் முழுமைக்கும்
ஒன்று…

எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து
எங்கெங்கோ தேடினேன்…
எப்பொருளும் ஈடு இல்லை என்பதால்,
முடிவில்,
என்னையே….!!!

*******

a_manavazhahan@hotmail.com

Series Navigation