தேடல்

This entry is part of 29 in the series 20021110_Issue

பிரியா. ஆர். சி. …


தவிப்பு சுகமானதுதான்
முடிவில் மகிழ்ச்சி நிச்சயமென்றால்
பிரிவு சுகமானதுதான்
மீண்டும் சந்திப்பு உறுதியென்றால்
அழுகை சுகமானதுதான்
தோள் சாய்த்து தேற்ற நட்பு உண்டென்றால்
தோல்வியும் சுகமானதுதான்
ஜெயித்தவர் நமக்கு பிடித்தவரென்றால்
வாழ்க்கையில் அனைத்துமே சுகமானதுதான்
தோல்விகளை வெற்றிக்கு தோனியாக
துன்பங்களை இன்பங்களுக்கு தூண்டுகோளாக
வறுமையை வளமைக்கு வழிகாட்டியாக
அழுகையை ஆனந்தத்தின் அச்சாணியாக
மாற்ற கற்றுக்கொண்டால்…
மாற்றுவது எப்படி ?
அந்த தேடல் கூட சுகமானதுதான்!!

rcpriya@yahoo.com

Series Navigation