குறும்பாக்கள்

This entry is part of 35 in the series 20021022_Issue

இ.இசாக்


*

சமாதானம்..சமாதானம்
காற்றில் பறந்தது
புறா மட்டுமல்ல.
*

மெல்லப்புரட்டுங்கள்
என்குழந்தை
கவிதை நூல்.
*

மெல்ல..மெல்ல
மீன்களே
கண்ணாடிச் சுவர்!
*

இந்நேரத்தில்
எதுநடந்தாலும் கவலையில்லை
நெடுந்தொடர் தமிழன்.
*

தீப்பெட்டியிலிருந்து
தீக்குச்சிகளுக்கு விடுதலை
பாவம்..பொன்வண்டு.
@

Series Navigation