நம்பிக்கை

This entry is part of 23 in the series 20021007_Issue

ஜடாயு


ராகு காலம் எம கண்டம் விலக்கி
குளிகன் வார சூலை தவிர்த்து
திதி வாரம் நட்சத்திரம் தேடி
யோகம் கரணம் லக்கினம் சலித்துக்
கிடைத்த சுப நாளில் சுப நேரத்தில்
பால முருகன் கோவிலில்
பரவசத்துடன் பக்தர்கள் பாராயணம் –
‘நாள் என் செயும் வினை தான் என் செயும்
எமை நாடி வந்த
கோள் என் செயும் கொடும் கூற்று என் செயும்…. ‘

****
jataayu@hotmail.com

Series Navigation