ஜனனம்

This entry is part of 23 in the series 20021007_Issue

புஷ்பா கிறிஸ்ரி


பத்து மாதத்து பந்தம்

மாறாத விதியின் பரிணாமம்

பத்தாம் மாதத்தில் பிறப்பு

என்பது இறைவன் தீர்ப்பு

அரிசியின் மேல் அவனவன் பெயர்

எழுதப் பட்டிருக்கும் என்பது

பெரியவர்கள் கூற்று

மரணம் எப்போது ?

அது ஓர் கேள்விக்குறிதான்

இன்றும் வரலாம், இல்லை

நாளை வரலாம்

இல்லை மறுநாள் வரலாம்

இல்லை மறுமாதமோ, மறு வருடமோ

இல்லை மறு பத்தாம் வருடமோ ?

யாரறிவாரோ ?

பூர்வ ஜென்ம் பயன் வந்து

புகுந்து விளையாடிடும்

இந்த வாழ்வின் பந்தத்தில்

ஊழ்வினை உறுத்தும் இந்த நேரத்தில்

இன்று, நாளை, என்று

மரணத்தின் நாட்களை

எண்ணிக் கலங்கிடும் மனிதா ?

உன் மனம் எங்கே ?

இறைவனிடம் கொடுத்து விடு

மிகுதியை அவன் பார்க்கட்டும்.

எதுவும் உன் கையில் இலலை.

***

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation