ஓட்டம்

This entry is part of 23 in the series 20021007_Issue

சித்தார்த் வெங்கட்


ஓடுவதை பற்றி என்றாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா ?

ஓடுவது தெய்வீகமானது,
மனதை லேசாக்குவது,
என்றெல்லாம் சொல்பவர்கள் உண்டு.

எனக்கு அதில் உடன்பாடு இருந்ததில்லை.

என் வரையில்,
ஓடுதல் அச்சம் சார்ந்தது.
கோழைதனத்தின் வெளிப்பாடு.

எதற்கெல்லாமோ பயந்து ஓடி இருக்கிறேன்.

நாய், இருட்டு,
கூட்டம், பெண்கள்,
பணம், புகழ்
என உடலும் மனதுமாய் ஓடியது ஏராளம்.

இத்தனை கால ஓட்டத்திற்கு பிறகு
இப்போது தான் புரிகிறது,

ஓட்டமே கோழைதனம் அல்ல,
அது ஓடும் திசையை பொருத்தது

என்று.

**
siddhu_venkat@yahoo.com

Series Navigation