எதிர்பார்ப்பு

This entry is part of 27 in the series 20021001_Issue

புஷ்பா கிறிஸ்ரி


காற்றடிக்கிறது,,

மழையும் கொட்டுகிறது

என் கண்களில் கண்ணீர்

வரவிருக்கும் பனிநாட்களை எண்ணும் போது

உதிரும் இலைகள் போல்

என் கண்களின் நீர் உதிர்கின்றது..

எத்தனை நாட்கள் ?

ஓட்டமாய் ஓடி,

குளிரில் நடுங்கி,

பனியில் நனைந்து..

கொட்டிடும் பனியை, குளிரில் தள்ளி

ஐயகோ.. எண்ணிட மனம்

என்னவோ செய்கிறது.

நினைத்தாலே நெஞ்சு வெடித்து விடும்

நிஜமான நாட்கள் அவை..

இதோ,, அருகில் மிக அருகில்..

இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில்,,

நிறம் மாறி, மனம் மாறி

மரத்தை விட்டு, கொட்டி விடும் மர இலைகள்

பனிக்கால குளிரைப் புரிந்தும்

புரியாத புதிர்கள், இந்த இலைகள்

மனம் ஏங்குகிறது..

மாரி காலக் குளிர் மழையும்,

பனி கொட்டும் பனிக்காலப் பனியும்

இந்த வட அமெரிக்க நாட்டில்

இனி ஒருகாலம் இல்லாமல் போய்விடும்

அந்த நாளும் வந்திடாதோ ?..

கேள்விக்குறிகளுடன் எங்கள் வாழ்க்கை..

***
pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation