ஏன் ?

This entry is part of 28 in the series 20020924_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


கரை காணா கடலென
அறிவியல் வளர்ந்திருக்கு;
கணிணியின் உபயம்:
உள்ளங்கையில் உருளுது
உலகமெனும் உருண்டை;
உரித்த வாழைப்பழமாய்
ரெடியாய் எதுவும் கிடைக்குது;
ஏறி நின்றால் போதும்
எஸ்கலேட்டர் அதுவும்
இலகுவாய் எட்டுது இலக்கை;
முட்டிக்காலை மடிக்காமல்
மாடிகளை கடக்கலாம்
லிஃட் அதனின் உதவியால்;
சுகமாய் வழுக்கும் சாலையில்
சொகுசாய் வாழ்க்கை பயணம்;
சோகம் இன்னும் மறையலை,
ஏக்கம் நிறைய இருக்குது,
வன்மம் ஏனோ வளருது,
சுயத்தை மட்டும் நினைக்குது,
நேயம் காட்ட மறக்குது,
சும்மா கிடைக்கும் சுகங்களால்
மூட்டுவலியும், ஊளைச்சதையும்,
வெட்டி, வக்கிர சிந்தனையும்
மெத்த வளர்ந்து போனது;
பழைய உழைப்பு மறைந்ததால்
வேர்வை சிந்த ஜிம்மிருக்கு;
வளர்ச்சி காணும் மானிடமே
விவேகம் மறந்து போவதேன் ?

***
pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation