என் வேலை

This entry is part of 26 in the series 20020812_Issue

எஸ் ரமேஷ்


யாரோ போல் கடந்து போனேன்
நீ வசிக்கும் வீட்டை
நகரத்தின் சாலைகளில்
அவ்வப்போது எதிர்படும் துரதிருஷ்டம் நமக்கு…
வழிந்தோடும் நொிசலில் எதுவுமே மாறவில்லை எனும்
பாவனையுடன் பேசி விடை பெறுவோம் விரைவாக-
தாளாது முகமூடியின் புழுக்கம்!

என் பிாிய நண்பனே
நிகழ்காலத்தின்
இறந்த காலத்தில் உயிர்த்திருக்கிறது நம் நட்பு..
எதிர்காலத்தின் இறந்த காலத்தில் அல்ல
அழித்து எழுதும் கடலுக்கு
ஒப்புக் கொடுத்துவிட்டுப் போயேன் என் முகத்தையும்

நினைவுப் பேரேடுகளை
நிகழ்காலம் அழிக்காமல்
பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு

***
subramesh@hotmail.com

Series Navigation