அழகிப்போட்டி

This entry is part of 31 in the series 20020623_Issue

சுந்தர் பசுபதி


நிறம் ஏற்றி
நகச் சாயம் பூசி
சிகை செதுக்கி
சருமம் மினுக்கி
அரிதாரம் அணிந்து
இதழ் வண்ணத்துடன்
வளைவுகள் வெளித்தெரிய
உடை குறைத்து
ஆயிரம் பேர் பார்க்க
அங்கம் குலுக்கி
பட்டம் வென்ற
உலக அழகி
ஜெயிப்பதற்காய்
சொன்ன பதில்

‘ வெளி அழகு
பொருட்டல்ல…!! ‘

-சுந்தர் பசுபதி
sundar23@yahoo.com

Series Navigation