சிகரெட்டுகள்

This entry is part of 23 in the series 20020602_Issue

புகாரி, கனடா


தங்களுக்குக்
கொள்ளிவைத்த
எஜமானருக்கு
மறக்காமல்
கொள்ளிவைக்கும்
நன்றி மறவாச்
செம்மல்கள்!

Series Navigation