நிதர்சனம்

This entry is part of 28 in the series 20020518_Issue

எஸ். வைதேஹி.


அக்கறையிலும் இக்கரையிலுமாய்
நானும் நீயும்
பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்ள
நாம் விட்ட காகிதக்கப்பல்கள்
கூழாங்கற்கள் இடித்து
கரை பல தாண்டி
கடந்து போயின.

சுவர் கோழி கூவி
மணற்துகள் உதறி
விடியும் பொழுதில் நான்
விழிக்கையில்
பச்சையம் மாறி
என்னிடமிருந்து
உதிர்ந்து போயிருந்தாய் நீ.
**********

Series Navigation