ஆசை

This entry is part of 30 in the series 20020414_Issue

கு.முனியசாமி


எம்ப்பீசி எடுத்து
என்ஜினியரிங் சேருகையில்
பைப்பீசி மீது ஒரு
ப்ரிதாபமாய் ஆசை…

மெக்கானிக்கல் சேர்ந்து
மேலாக முடித்தாலும்
எலக்ட்ரானிக் மீது
ஏனோ ஒரு ஆசை…

கம்பனி வேலை
கையில் இருந்தாலும்
எம்டெக் படிக்க
இதயத்தில் வரும் ஆசை…

காதலே மேலென்று
கல்யாணம் செய்த பின்பு
அத்தையின் மகள் மீது
அரும்புகின்ற ஒரு ஆசை…

ஒன்றே போது மென்று
உவகையில் இருந்து விட்டு
ஐம்பதைக் கடந்த பின்பு
ஆசைக்கு மகள் ஆசை…

இக்கரை எழில் மறந்து
அக்கரை பசுமை என்று
சக்கரை தேடி நிற்கும்
சராசரி ஆசை…

Series Navigation