குளிர் காலம்

This entry is part of 32 in the series 20020407_Issue

கணேஷ் குட்டி


குளிர் காலம் இன்னும்
தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில்

கோடையில் மட்டும் காய்ந்த எனக்கு
இந்த குளிர் காலம் இதமாக தோன்றியது முதலில்

பனி சூழ்ந்த இந்த பிரதேசம்
புதிய பிரபஞ்சமாய் தோன்றியது முதலில்

பனிமழையிலும், பனிசறுக்கிலும்
என்னையே நான் மறந்து போனேன் முதலில்

ஆனால் தொடர்ந்து வரும் குளிர் காலம்
தொந்தரவாக தோன்றுகிறது இப்போது

இப்போது தான் தெரிகிறது
என் நாட்டின் வெயிலின் அருமை

Series Navigation