நினைவுகள்

This entry is part of 31 in the series 20020330_Issue

எஸ். வைதேஹி.


மறந்து மறந்து
எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்
விட்டுப் போன என் நினைவுகளை!
இழையிழையாய் பிரிந்து போனது பற்றியும்
சிக்கிச் சுழன்று மகிழ்ச்சியில் திளைத்தது பற்றியும்
மொட்டைமாடியில் நட்சத்திரங்களுக்கு
மத்தியில்
அம்மா சொன்ன ‘ அவள் நினைவுகள் ‘
பற்றியும்
எழுதும் போது,
என்னுளிருந்த தூக்கம் நழுவி
என் கை தானாகவே எழுதியது
நேற்றைக்கும், நாளைக்கும் இடையில்
‘நடந்தாலும் நடக்கலாம் ‘ என்றிருக்கும்
மரணத்தைப் பற்றிய என் யோசனையையும்…..

***

Series Navigation