வலி

This entry is part of 21 in the series 20020224_Issue

எஸ். வைதேஹி.


கண்ணுக்கடியில் மேகம்
இறுகக்கட்டிய கனவில்
கோடுகோடாய் ரணம் யிழுக்கும்
சுண்டிப் போன வலி.

விளிம்பு நகர்ந்து வழிவிட்டு
சுழன்று கொண்ட ரத்தம் பிழன்று
வெப்பமாய் ஓடும்.
மண்டைக்குள்
கூடுகூடாய் புழுக்கள் திளைத்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் என்னைத் தின்று போகும்.

வேகும் மனத்தடியில் தீயாய் ஏன் வந்தாய் ?

Series Navigation