விடியல்

This entry is part of 21 in the series 20011229_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


அந்தோ!அழிந்தன காடுகள்! இயற்கை சமநிலை மாறியதே!
குறையுதே ஓஸோன், புற ஊதாக்கதிரும் ஊடுருவிடுதே!
தீருதே எரி பொருள், பெருகுதே மக்கட்தொகையுமே!
போதையிலே இளைஞர் உலகம் சிக்கித் தடுமாறுதே!
தீயாய் எயிட்ஸும் பரவிடுதே, அதற்கோர் மருந்துமில்லையே!
இப்பவோ எப்பவோ வெருட்டுதே அணு ஆயுதப் போருமே!
மதவெறி ஆட்டம் போடுதே, சாதி சண்டை வளருதே!
கள்ளக்கடத்தல், கருப்புச் சந்தை,
எங்கும் ஊழல், எதற்கும் லஞ்சம்,
கொலை, கொள்ளை, விபத்து-
இவற்றிற்கில்லை பஞ்சம்!
இத்தனை இருளிலே இரவாகவே இருந்திடுமோ
புது நூற்றாண்டும் என்றெண்ணி வருந்திடவோ!
இங்கோர் விடிவெள்ளி காண்-
இளைய தலைமுறையிலே!

Series Navigation