பட்டாம்பூச்சி வாழ்க்கை

This entry is part of 26 in the series 20011015_Issue

கோகுல கிருஷ்ணன்.


பட்டாம்பூச்சியாய் வாழ்வதில்
பயன் என்ன இருக்கிறது..
தலை சாய்த்துத் துயில்கொள்ள
தாயின் மடியுண்டா
தவழ்ந்து விளையாட
தந்தையின் மார்புண்டா
மதிப்பெண்ணால்
மதியளக்கும் கல்வியுண்டா
சிாித்துக் குலாவி
சிந்தை மகிழ நண்பர்களுண்டா
இதயம் வருடும்
இசை கேட்க வழியுண்டா
சினிமாச் சுகமுண்டா
சின்னத்திரைத் தொடர்களுண்டா
இன்பம் துய்த்திட
இலக்கியச் சாறுண்டா
விரல் நுனியில்
ஞாலம் வலம் வர
இணையம் உண்டா
நல்வழி காட்டிட
நாற்பது மதங்களுண்டா
கவலைகள் முறையிட
கடவுள்கள் உண்டா
ஏதுமற்ற வெற்று வாழ்வல்லவா..
என்றாலும் என்ன..
பட்டாம்பூச்சிக்குத்தானே வாய்த்திருக்கிறது
பூவிலமர்ந்து மதுவுண்ண.

Series Navigation